VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Stambeno-komunalni poslovi i povratak
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suada Selimić, viši stručni suradnik za izbjegle i raseljene osobe
Telefon: /
E-mail:
sselimic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Održivi povratak i pomoć u nužnoj opravci stana ili kuće.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, članak 21. (“Službene novine FBiH”, broj: 15/05).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Evidencijski broj (popunjava službenik)
Ime nositelja obiteljskog kućanstva
Ime oca nositelja obiteljskog kućanstva
Prezime nositelja obiteljskog kućanstva
Mjesto rođenja nositelja obiteljskog kućanstva
Nacionalnost nositelja obiteljskog kućanstva
JMBG nositelja obiteljskog kućanstva
Ukupan broj članova obiteljskog kućanstva
Datum povratka
Podaci o punoljetnim članovima (ime i prezime, ime oca, srodstvo, zanimanje, JMBG)
Podaci o maloljetnim članovima (ime i prezime, ime oca, srodstvo, vrsta i mjesto škole, JMBG)
Adresa (ulica i broj, naziv naselja) mjesta povratka
Kontakt osoba i broj telefona
Prijeratna adresa (ukoliko povratak nije izvršen u vlastitu kuću)
Podaci o pripadnosti članova povratničkog obiteljskog kućanstva određenim skupinama (socijalne kategorije, samohrani roditelji, civilne žrtve rata, osobe s invaliditetom, nezaposlene osobe, umirovljenici, ostalo i sl.)
Vrste potrebne pomoći (građevinski materijal, hrana i kućne potrepštine, sadnice i sjemenski materijal, poljoprivredne mašine, stočni fond, sredstva za razvoj male privrede, zdravstveno i socijalno osiguranje, školovanje i prekvalifikacija, ostalo)
Izjava nositelja obiteljskog kućanstva na obrascu zahtjeva da su podaci istiniti, potpuni i točni
Potpis službene osobe
Datum izrade kartona
Potpis davatelja izjave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica povratnika i članova njegove obitelji/Potvrda o prebivalištu povratnika i članova njegove obitelji MUP/CIPS Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva