VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za društvene djelatnosti
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Stambeno-komunalni poslovi i povratak
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Suada Selimić, viši stručni suradnik za izbjegle i raseljene osobe
Telefon: /
E-mail:
sselimic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Održivi povratak i pomoć u nužnoj opravci stana ili kuće.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u FBiH i izbjeglicama iz BiH, članak 21. (“Službene novine FBiH”, broj: 15/05).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
Kontakt-telefon
Adresa stanovanja
Na koga se odnosi uvjerenje (ime i prezime osobe i članova obitelji povratnika)
Svrha
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica/Potvrda o prebivalištu MUP/CIPS Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva