VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Avdo Jaganjac, stručni savjetnik, i Dragan Šimunović, viši samostalni referent
Telefon: 036-819-026
E-mail:
ajaganjac@eregistar.ba ; dsimunovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, članak 21. (“Službene novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa stanovanja
Predmet zahtjeva
Činjenice na kojima se zasniva zahtjev i naznaka priložene dokumentacije
Datum podnošenja
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o prestanku prava Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK umrlih Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK rođenih za podnositelja zahtjeva Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK vjenčanih (za supružnike) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o nekažnjavanju MUP Original ili ovjerena kopija /
Izjava o zajedničkom životu Podnositelj Original /
Dokaz da nije u radnom odnosu Porezna uprava/Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Dokaz da nije korisnik prava iz MIO-PIO Zavod za MIO/PIO Original ili ovjerena kopija /
Izjava da se poslije smrti nije udavala/ženio niti zasnivala izvanbračnu zajednicu Podnositelj Original /
Obavijest o prebivalištu CIPS Original /
Potvrda o smrti Dom zdravlja ili bolnica Original ili ovjerena kopija /
Broj bankovnog računa Banka Kopija /
Nalaz i mišljenje Instituta Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Original Pribavlja se po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) je 5 dana nakon dana primitka Nalaza i mišljenja Instituta.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Dok su ispunjeni zakonom propisani uvjeti.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva