VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za financije i proračun
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Proračun i financije
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Marijana Raguž, pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 036-819-027
E-mail:
mraguz@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Povrat pogrešno uplaćenih ili više uplaćenih sredstava.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Statut Općine Stolac, članak 33. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 01/98 i 01/02); Odluka o općinskim upravnim pristojbama s tarifom, članak 15. i 16. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 8/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
JMBG
Kontakt-telefon
Naznaka pogrešno ili više uplaćenih sredstava
Kratke informacije o pogrešnoj uplati
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Kopija Za podnositelja i za osobu na koju se zahtjev odnosi.
Broj tekućeg računa Banka Kopija npr. potvrda banke, kopija kartice ili sl.
Uplatnica na ime pogrešne ili preplaćene uplate Banka Kopija Po mogućnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva