VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osnivanje ugostiteljske poslovne jedinice.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 32/09); Zakon o privrednim društvima FBiH, članak 6. (“Službene novine HNK”, broj: 81/15); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti HNK, članak 22. (“Službene novine HNK”, broj: 12/17); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga”, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje

Komisija

100 KM

50   KM

3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv / društva / firma podnositelja (i ovlaštena osoba)
Adresa sjedišta društva
Kontakt telefon
Vrsta ugostiteljskog objekta
Naziv poslovne jedinice
Sjedište poslovne jedinice
Usluge koje će biti predmetom poslovanja
Podaci o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta
Obavljanje djelatnosti: a) tokom cijele sezone, b) sezonski.
Vlasnik poslovnog prostora
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Kopija /
Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora Zemljišnoknjižni ured/Stranke Original ili ovjerena kopija /
Uvjerenje o poreznoj registraciji Porezna uprava Kopija /
Potvrda o prebivalištu osobe ovlaštene za zastupanje CIPS Original /
Uvjerenje o izmirenim obvezama prema Gradu Služba za financije i proračun Original Ako podnositelj već ima registriranu djelatnost na području Grada Stoca. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti Federalni zavod za statistiku Kopija /
Upotreba dozvola za poslovni prostor Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o posjedu poslovnog prostora Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva