VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Prestanak/odjava trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutarnjoj trgovini FBiH, članak 23. (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Odluka o komunalnim uslugama, članak 3. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17); Odluka o komunalnoj naknadi, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/11, 4/11, 7/12 i 1/15); Odluka o naknadi za istaknutu tvrtku, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 2/11 i 5/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv radnje
Ime i prezime vlasnika
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Adresa poslovnog prostora
Dan prestanka obavljanja trgovačke djelatnosti (ne može se odjaviti unatrag)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o izmirenim obvezama prema Gradu Stocu Služba za financije i proračun Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o izmirenim obvezama po osnovu naknade za istaknutu tvrtku Porezna uprava Original /
Uvjerenje o izmirenim obvezama Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva