VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Ivanka Marić, tržišni inspektor
Telefon: 036-819-049
E-mail:
imaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ovjera trgovačke knjige i ovjera cjenika usluga obrtnika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutarnjoj trgovini FBiH, članak 25. (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 i 79/17); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11); Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja trgovačke knjige, članak 5. (“Službene novine FBiH”, broj: 91/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na ovjeru Za ovjeru cjenovnika u obrtničkim radnjama – 30 KM. Za ovjeru trgovačke knjige – 20 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Datum podnošenja
Naziv djelatnosti
Naziv radnje
Adresa stanovanja i kontakt-telefon
Adresa poslovnog prostora
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Trgovačka knjiga/cjenik usluga Podnositelj Na uvid /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Odmah.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Do izmjene cjenika, ili do popunjavanja trgovačke knjige.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.