VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Registracija obavljanja obrtničke djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH, članak 27. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/09 i 14/11); Zakon o obrtu HNK, članak 23. (“Službene novine HNK”, broj: 06/08); Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 47/09 i 72/11); Odluka o komunalnim uslugama, članak 2. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 20 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Tvrtka/firma
Ime i prezime vlasnika obrta
Kontakt telefon
Vlasnik poslovnog prostora
Šifra i naziv djelatnosti
Adresa poslovnog prostora
Naziv radnje
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o vlasništvu poslovnog prostora Zemljišnoknjižni ured Original /
Upotrebna dozvola Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora Podnositelj i vlasnik poslovnog prostora Ovjerena kopija Potrebno je samo ako podnositelj nije vlasnik poslovnog prostora.
Ovjerena izjava o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti Podnositelj Original Obrazac izjave može se preuzeti kod Službe za gospodarstvo i inspekcije.
Potvrda o izmirenim obvezama prema Gradu Služba za financije i proračun Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Suglasnost da objekt u kojem će se obavljati djelatnost zadovoljava minimalne uvjete koji se odnose na priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o posjedu poslovnog prostora Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana. Rok za pregled dokumentacije – 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva           Preuzimanje izjave