VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Ured gradonačelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Daniel Babić, predstojnik Ureda gradonačelnika
Telefon: 036-819-018
E-mail:
dbabic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za slobodan pristup informacijama.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o slobodi pristupa informacijama FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 32/01 i 48/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime/naziv podnositelja (i ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje ako se radi pravnoj osobi)
Kratak opis tražene informacije
Svrha
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) je 8 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva