VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Ured gradonačelnika
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Poslovi gradonačelnika
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Daniel Babić, predstojnik Ureda gradonačelnika
Telefon: 036-819-018
E-mail:
dbabic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje odobrenja za korištenje naziva Grada Stoca u imenu udruge, nazivu, firmi ili sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Statut Općine Stolac, članak 17. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 01/98 i 01/02).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv podnositelja
Sjedište
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
Svrha
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis (i pečat)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Odluka o utemeljenju pravne osobe Podnositelj zahtjeva Kopija /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva