VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaje Uvjerenje o vremenu izgradnje objekta ako su objekti izgrađeni do 31.05.1974. godine, a koji se još uvijek koriste za predviđene namjene, te se smatra da imaju uporabnu dozvolu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o građenju HNŽ/K, članak 62. stavak 1. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/13).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev za izdavanje uvjerenja 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa/sjedište
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Zemljišnoknjižni i katastarski podaci
Vrijeme izgradnje građevine
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Geodetski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu građevinu na građevinskoj čestici – situacija Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Ako nema sminke postojećeg stanja građevine i kopije katastarskog plana sa ucrtanom građevinom – pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Snimak postojećeg stanja građevine Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Kopija katastarskog plana sa ucrtanom građevinom Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izjava vlasnika o solidnosti građevine Vlasnik Original /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva