VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštita okoliša
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Cvija Perić, viši stručni suradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti građenja i prostornog uređenja
Telefon: 036-819-031
E-mail:
cperic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Podnositelju zahtjeva se izdaju urbanističko-tehnički uvjeti za korištenje javnih površina za postavljanje ljetnih bašta, pokretnih objekata, zabavnih parkova i drugih zabavnih sadržaja.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o prostornom uređenju HNŽ/K, članak 49., 53. i 55. (“Službene novine HNK/Ž”, broj: 4/04 i 4/14); Odluka o uvjetima i visini naknade za privremeno korištenje javnih površina, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 02/11, 4/11, 1/15 i 3/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za izdavanje urbanističke suglasnosti za privremeno zauzimanje javnih površina 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 463, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za privremeno korištenje javne površine Za jedan dan za vrijeme blagdana i drugih prigodnih svečanosti: za površinu do 10 m2 – 10 KM; za površinu od 10 m2 do 30 m2 – 20 KM; Za površinu od 30m2 do 50m2 – 30 KM (prodaja cvijeća, čestitki i sličnih proizvoda). Za sezonsko korištenje javne površine za prodaju sezonskog voća i povrća, dnevna minimalna naknada: za površinu do 10 m2 -10 KM, za površinu od 10 m2 do 30 m2 – 20 KM, za površinu od 30m do 50m2 – 30 KM. Za svrhu prodaje kokica, pomfrita, kukuruza i slično plaća se naknada za jedan mjesec: na gradskom građevinskom zemljištu – 50 KM, na ostalom građevnom zemljištu – 25 KM.U cilju prodaje sladoleda – mjesečno 100 KM u svim zonama. Za korištenje javne površine radi formiranja ljetne bašte uz ili odvojeno od ugostiteljskih i trgovačkih radnji – mjesečna naknada u visini od 6 KM/m2. Za korištenje u svrhu organiziranja zabave za djecu (postavljanje ringišpila, dječjih autića i sl.), dnevna paušalna naknada: na gradskom građevnom zemljištu – 0,15 KM/m2, na ostalom građevnom zemljištu – 0,10 KM/m2. Za održavanja, popravke i pranja motornih vozlla, u svim zonama građevinskog zemljišta: do 10 m2 – 30 KM mjesečno, od 10 – 50 m2 – 50 KM mjesečno, od 50 – 100 m2 -70 KM mjesečno, preko 100 m2 – 90 KM mjesečno. Za organiziranje kulturnih manifestaciia, koncerta, prezentacija i sl. – dnevna naknada 50 KM u svim zonama isto. Za izlaganja reklamnih proizvoda ispred trgovačkih radnji (izlaganje voća, povrća, tekstilne robe, igračaka, saksije, humus i sličnih proizvoda) – na gradskom građevnom zemljištu 5 KM/m2 mjesečno, na ostalom građevnom zemljištu 2,50 KM/m2 mjesečno. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 463, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime / naziv pravne osobe
Ime oca
Adresa
Kontakt telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Broj (popunjava službenik)
Način korištenja javne površine i opis djelatnosti koja će se obavljati na javnoj površini, kao i vremenski period zauzimanja javne površine
Naziv lokacije sa dimenzijama zauzeća dijela javne površine
Katastarski podaci (k.č., K.O.)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – uz naknadu.
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Ovjerena kopija Za pravne osobe.
Rješenje o registraciji djelatnosti (za trgovce, obrtnike, ugostitelje i sl.) Služba za gospodarstvo i inspekcije Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Od 01.04. do 31.10. za ljetne bašte; Za drugo korištenje javne površine ili za štandove – po rješenju Službe (uz mogućnost produženja).
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva