VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Zdravko Previšić, pomoćnik načelnika
Telefon: 036-819-024
E-mail:
zprevisic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Davanje u zakup poslovnih prostorija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o zakupu poslovnih zgrada i prostorija, članci 5.-26. (“Službeni list SRBiH”, broj: 33/77, 30/90 i 7/92 i “Službeni list RBiH”, broj: 3/93 i 13/94); Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, Kantona, Općina i Gradova, sve odredbe (“Službene novine FBIH”, broj: 17/14); Statut Općine Stolac, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 01/98 i 01/02); Odluka o dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostorija Općine Stolac, sve odredbe (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 01/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Depozit za sudjelovanje na natječaju 300 KM 3380 0022 0002 0018 Primatelj: Grad Stolac (086)
Početna mjesečna zakupnina Za prvu zonu: do 20 m2 – 8 KM/m2, od 20 do 60 m2 – 6 KM/m2, preko 60 m2 – 4 KM/m2. Za drugu zonu: do 20m2 – 6 KM/m2, od 20 do 60 m2 – 4 KM/m2, preko 60m2 – 3 KM/m2. Za treću zonu: do 20m2 – 4 KM/m2, od 20 do 60 m2 – 2 KM/m2, preko 60 m2 – 1,50 KM/m2. Visina zakupnine skladišnog prostora umanjuje se za 50% u odnosu na visinu zakupnine utvrđene u članku 22.Visina zakupnine za priručni skladišni prostor u sklopu poslovnog prostora, koji se ne koristi za obavljanje namijenjene djelatnosti, umanjuje se za 30% u odnosu na visinu zakupnine iz članka 22.Visina zakupnine garaže umanjuje se za 50% u odnosu na visinu zakupnine iz članka 22. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 721 122, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv firme/ime i prezime podnositelja
Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje
Adresa/sjedište podnositelja
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Iznos ponude zakupnine
Datum podnošenja
Naznaka dokumentacije koja se prilaže
Potpis (i pečat) podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar Općinski sud s privrednim odjeljenjem Original Za pravne osobe.
Rješenje o registraciji djelatnosti Služba za gospodarstvo i inspekcije Ovjerena kopija ili kopija Ako podnositelj obavlja registriranu djelatnost.
Dokaz o uplaćenoj jamčevini-depozitu Banka Original /
Zapisnik o licitaciji Natječajno povjerenstvo Original /
Mišljenje općinskog pravobraniteljstva Općinski pravobranitelj Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 60 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.