VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Gordana Papac, stručni savjetnik za imovinsko-pravne poslove
Telefon: 036-819-034
E-mail:
gpapac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pretvorba prava korištenja u pravo vlasništva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o građevinskom zemljištu FBIH, članak 39. (“Službene novine FBiH”, broj: 25/03).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zahtjev 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa
Predmet zahtjeva
Oznaka zemljišta (katastarski i zemljišnoknjižni podaci)
Datum podnošenja
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz sudskog registra za pravna lica Registar društava Original ili ovjerena kopija /
Rješenje o nasljeđivanju Notar/Općinski sud Original ili ovjerena kopija Po potrebi.
ZK izvadak Općinski sud Čapljina, zemljišnoknjižni ured Original /
Kopija katastarskog plana Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Original /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana. Rok za pregled dokumentacije – 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.