VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slavko Bošković, viši referent geometar
Telefon: 036-819-029
E-mail:
sboskovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Uplana objekta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članci 54.-62. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za snimanje Za jedan individualni stambeni objekt 135KM, za svaki sljedeći individualni objekt na istoj parceli 65KM, za jedan poslovni,privredni objekt i objekte kolektivnog stanovanja 300KM, za svaki sljedeći poslovno-privredni objekt na istoj parceli 100KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 516, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za promjenu Za jedan objekat 50KM, za svaki sljedeći na istoj parceli 10KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 516, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime (ime oca) i prezime podnositelja
Ime, ime oca, prezime i adresa svih posjednika
Broj protokola (popunjava službenik)
Kontakt telefon
Vrsta promjene
Katastarska općina
Broj katastarske čestice
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uporabna dozvola Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Ako postoji dozvola, pribavlja se službenim putem.
Uvjerenje o vremenu izgradnju prije 1992. Služba za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Ukoliko se posjeduje ovo uvjerenje, nije potrebna upotrebna dozvola./Pribavlja se službenim putem.
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, s mogućnošću produženja za još 15 dana zbog objektivnih razloga.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva