VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Slavko Bošković, viši referent geometar
Telefon: 036-819-029
E-mail:
sboskovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Cijepanje parcele.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članci 54.-62. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za cijepanje parcele Za cijepanje parcele prema činjeničnom stanju, na jednom mjestu: za dvije parcele novog stanja 200 KM, za svaku sljedeću parcelu novog stanja 80 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 516, Primatelj: Grad Stolac (086)
Naknada za promjene na zemljištu nastale cijepanjem parcele Na dvije parcele novog stanja 40 KM; Za svaku sljedeću parcelu novog stanja 20 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 516, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime i prezime i ime oca svih posjednika
Adrese posjednika
Kontakt-telefon
Naznaka katastarske parcele i katastarske općine koja se ima cijepati
Datum podnošenja
Broj protokola (popunjava službenik)
Da li su parcele nesporne i propisno omeđene
Potpis svih podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana, s mogućnošću produženja za još 15 dana zbog objektivnih razloga.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva