VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Anđelina Matić, viši referent katastarskog operata i katastarskog knjigovodstva
Telefon: 036-819-030
E-mail:
amatic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena upisa posjednika.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članak 60. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za obavljanje usluga iz oblasti izmjere i katastra Po ispravi – 60 KM 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 516, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja
Broj telefona
Predmet zahtjeva
Naznaka broja k.č. i K.O., površina, broj posjedovnog lista i aktualni posjednik
Naznaka isprave na temelju koje se podnosi zahtjev
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Isprava na temelju koje se podnosi zahtjev Sud/Notar/Druga ovlaštena institucija Original ili ovjerena kopija Pravomoćna sudska presuda, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, notarski obrađen ugovor o prijenosu posjeda na nekretnini i sl.
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. Rok za pregled dokumentacije – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve do sljedeće promjene.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva