VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Geodetski, imovinsko-pravni poslovi i katastar
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Marko Raguž, viši referent katastarskog operata i katastarskog knjigovodstva
Telefon: 036-819-030
E-mail:
markoraguz@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Dobivanje kopije katastarskog plana koja može biti potrebna za različite svrhe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o premjeru i katastru zemljišta, članak 6. i 11. (“Službeni list SRBiH”, broj: 14/78, 12/87, 12/89, 26/90 i “Službeni list RBiH”, broj: 4/93 i 13/94).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Naknada za korištenje podataka izmjere i katastra Za novi premjer: 1) za jednu parcelu – 11 KM, 2) za svaku sljedeću susjednu parcelu istog korisnika – 4 KM. Za stari premjer – 15 KM. 3380 0022 0000 5953 Vrs. Prihoda: 722 515, Primatelj: Proračun HNŽ/K
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime posjednika
Ime oca posjednika
Adresa
Katastarska općina i broj katastarske čestice, posjedovni list – stari i novi premjer (po mogućnosti)
Datum
Broj protokola (popunjava službenik)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Dokaz o uplati naknade Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) 6 mjeseci.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva