VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Avdo Jaganjac, stručni savjetnik, i Dragan Šimunović, viši samostalni referent
Telefon: 036-819-026
E-mail:
ajaganjac@eregistar.ba ; dsimunovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ostvarivanje prava na mjesečno novčano primanje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, članak 29. (“Službene novine FBiH”, broj: 61/06).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, ime oca, prezime podnositelja
Adresa
Kontakt-telefon
Predmet zahtjeva
Činjenice na kojima se zahtjev temelji i naznaka dokaza kojima se utvrđuju te činjenice
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze Original /
Izvod iz MK rođenih Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK vjenčanih Matični ured Original Ako se zahtjev podnosi i u odnosu na suprugu / pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Potvrda (obavijest) o prebivalištu CIPS Original /
Potvrda da nije u radnom odnosu Služba za zapošljavanje Original /
Potvrda Porezne uprave da nema poreznih obveza Porezna uprava Original /
Potvrda Zavoda MIO/PIO da nije korisnik prava iz MIO-PIO Zavod za MIO-PIO Original /
Potvrda-uvjerenje Centra za socijalni rad da nije evidentiran kao korisnik mjesečnih novčanih primanja prema federalnim i županijskim propisima Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Potvrda nadležne službe za braniteljsko-invalidsku zaštitu da nije korisnik prava Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Potvrda zemljišnoknjižnog ureda da nije u vlasništvu zemljišta površine veće od 10000m2 Općinski sud Čapljina, zemljišnoknjižni ured Original ili ovjerena kopija /
Potvrda katastra da nije posjednik zemljišta površine veće od 10000m2 Služba za katastar Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Ovjerena izjava da nije korisnik inozemne mirovine Podnositelj Original /
Izjava da nije u radnom odnosu, da nema nikakvih redovnih mjesečnih novčanih primanja i da stalno živi na području BiH Podnositelj Original /
Potvrda banke sa brojem tekućeg računa Banka Kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Sve dok postoje zakonom propisani uvjeti.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva