VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Avdo Jaganjac, stručni savjetnik, i Dragan Šimunović, viši samostalni referent
Telefon: 036-819-026
E-mail:
ajaganjac@eregistar.ba ; dsimunovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Utvrđivanje novog postotka vojnog invaliditeta.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, članak 38. i 49. (“Službene novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
Adresa stanovanja
Kontakt – telefon
Predmet zahtjeva
Naznaka nove medicinske dokumentacije o pogoršanju bolesti
Datum podnošenja
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid /
Nova medicinska dokumentacija Zdravstvena ustavnova Original ili ovjerena kopija /
Nalaz i mišljenje Instituta Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Original Pribavlja se po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) je sljedećeg dana nakon dana primitka Nalaza i mišljenja Instituta.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva