VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Avdo Jaganjac, stručni savjetnik, i Dragan Šimunović, viši samostalni referent
Telefon: 036-819-026
E-mail:
ajaganjac@eregistar.ba ; dsimunovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđivanje da osoba ima određeni status, radi ostvarivanja prava i povlastica kod različitih institucija.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, članak 40. (“Službene novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime oca
Adresa stanovanja
Kontakt-telefon
Datum, mjesto i općina rođenja
JMBG
Mjesto i općina prebivališta
Svrha
Datum podnošenja
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica MUP Na uvid /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Kako je određeno uvjerenjem.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva