VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Avdo Jaganjac, stručni savjetnik, i Dragan Šimunović, viši samostalni referent
Telefon: 036-819-026
E-mail:
ajaganjac@eregistar.ba ; dsimunovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje prava na obiteljsku invalidninu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Podaci o umrlom ratnom vojnom invalidu (ime i prezime, ime oca, datum, mjesto, općina rođenja, JMBG, datum smrti, mjesto smrti, okolnosti smrti priznatog ratnog vojnog invalida)
Podaci za podnositelja zahtjeva i korisnike prava (ime i prezime, ime oca, datum, mjesto i općina rođenja, JMBG, mjesto i općina prebivališta, je li kažnjavana i za koja krivična djela, ostvaruje li prihode)
Podaci za članove obitelji – sukorisnike prava (ime i prezime, datum i mjesto rođenja)
Predmet zahtjeva
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o prestanku prava Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK umrlih Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK rođenih za podnositelja zahtjeva i sukorisnike prava Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MK vjenčanih (za supružnike) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu (i za korisnike prava) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o nekažnjavanju MUP Original ili ovjerena kopija /
Izjava o zajedničkom životu Podnositelj Original /
Dokaz da nije u radnom odnosu Porezna uprava/Zavod za zapošljavanje Original ili ovjerena kopija /
Izjava da se poslije smrti nije udavala/ženio niti zasnivala izvanbračnu zajednicu Podnositelj Original /
Obavijest o prebivalištu (i za sukorisnike prava) CIPS Original /
Potvrda o školovanju za djecu Obrazovna ustavnova Original ili ovjerena kopija /
Potvrda o smrti Dom zdravlja ili bolnica Original ili ovjerena kopija /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 8 dana. Rok za pregled dokumentacije – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva