VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu
DJELATNOST(I) Braniteljsko-invalidska zaštita i civilna zaštita
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Avdo Jaganjac, stručni savjetnik, i Dragan Šimunović, viši samostalni referent
Telefon: 036-819-026
E-mail:
ajaganjac@eregistar.ba ; dsimunovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Materijalna pomoć prilikom sahrane-dženaze RVI i članova obitelji RVI.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, članak 52., 53. i 57. (“Narodne novine HNK”, broj: 8/06).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime
Ime oca
Datum, mjesto i općina rođenja
Adresa prebivališta
Kontakt-telefon
Predmet zahtjeva
Svojstvo (RVI ili član obitelji)
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje kojim se stječe svojstvo RVI Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz Matične knjige umrlih za umrlu osobu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MKV i MKR Matični ured Original Ako zahtjev podnosi član obitelji / Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Potvrda o prebivalištu za podnositelja zahtjeva CIPS Original ili ovjerena kopija /
Izjava stranke da nije korisnik naknade-pomoći za troškove sahrane-dženaze po drugom osnovu Podnositelj Original /
Račun pogrebnog/pokopnog društva o troškovima sahrane-dženaze Pokopno/pogrebno društvo Original /
Potvrda o bankovnom računu podnositelja Banka Kopija /
Rješenje o prestanku prava Odsjek za braniteljsko-invalidsku zaštitu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izjava da je podnositelj zahtjeva živio u zajedničkom kućanstvu sa umrlom osobom Podnositelj Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Jednokratno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva