VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Magdalena Obradović, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mobradovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pokretanje ostavinskog postupka iza umrle osobe.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o nasljeđivanju FBiH, članak 216. (“Službene novine FBiH”, broj: 80/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Imena i prezimena nasljednika, datum rođenja i adresa stanovanja
Podaci o pokretnoj i nepokretnoj imovini umrle osobe
Srodstvo nasljednika sa umrlom osobom
Potpis osobe koja je dala izjavu o podacima
Ako postoji oporuka/testament, navesti gdje je pohranjena
(ostali podaci popunjavaju se po službenoj dužnosti)
Ime (ime oca) i prezime podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
/ / / /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) /
OBAVJEŠTENJE Postupak se provodi po službenoj dužnosti.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) /
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Postupak se provodi po službenoj dužnosti.