VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Magdalena Obradović, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mobradovic@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje internacionalnog izvoda iz matičnih knjiga (MKU, MKR, MKV, MKD).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 63. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na internacionalni izvadak iz matičnih knjiga 7 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 134, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa podnositelja
Naznaka izvoda čije se izdavanje traži
Naznaka da se radi o internacionalnom izvodu
Ime, prezime, dan, mjesec, godina i mjesto rođenja, državljanstvo osobe za koju se traži izdavanje izvoda iz MK
Svrha izdavanja izvoda
Mjesto i datum smrti i ime i prezime oca i majke (ako se traži izvod iz MKU)
Dan, mjesec, godina i mjesto zaključenja braka (ako se traži izvod iz MKV)
Ime, prezime, dan, mjesec, godina, mjesto i općina rođenja bračnih partnera te podaci o roditeljima bračnih partnera (ime i prezime) – ako se traži izvod iz MKV
Ime i prezime oca i majke – ako se traži izvod iz MKR
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica osobe za koju se traži izdavanje izvoda MUP Kopija ili na uvid Potrebna je i osobna iskaznica punomoćnika, ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika.
Punomoć Opunomoćitelj Original ili ovjerena kopija Ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva