VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sklapanje braka između državljanina BiH i stranca, ili između dva stranca.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Obiteljski zakon FBiH, članci 6.-31. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05, 41/05 i 31/14).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zaključenje braka Radnim danom u radno vrijeme – 25 KM, radnim danom izvan radnog vremena – 75 KM, neradnim danom i blagdanima – 100 KM, izvan službenih prostorija – 150 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg (za pristojbe do 30 KM) Vrs. Prihoda: 722 134, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
JMB podnositelja
Adresa
Kontakt-telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Ime i prezime bračnih partnera
Izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu
Dan, mjesec i godina rođenja
JMB bračnih partnera
Mjesto rođenja (grad/općina)
Državljanstvo bračnih partnera
Prebivalište bračnih partnera
Ime, prezime i prebivalište dvaju svjedoka
Ime i prezime i prebivalište punomoćnika-tumača-prevoditelja (ukoliko sudjeluju u postupku)
Ime i prezime oca i majke bračnih partnera i djevojačko prezime majki
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju za obje stranke Matični ured (po mjestu rođenja stranke)/Ovlašteni organ strane države Original Za osobe rođene u Gradu Stocu, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu CIPS/ovlašteni organ strane države Original Za stranke i svjedoke.
Osobna iskaznica (ili drugi identifikacijski dokument) za stranke i svjedoke MUP/Ovlašteni organ strane države Kopija /
Izvod iz MKR (za obje stranke) Matični ured/ovlašteni organ strane države Original Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu (za obje stranke) Matični ured/ovlašteni organ strane države Original Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Nulla ostea – Uvjerenje o nepostojanju smetnji za sklapanje braka sa stranim državljaninom u inozemstvu Ovlašteni organ strane države Original /
Prijava boravka Služba za poslove sa strancima Original /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Minimalno 30 dana.
OBAVJEŠTENJE Mora proteći 30 dana od dana podnošenja zahtjeva prije sklapanja braka.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva