VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Promjena odnosno vraćanje prezimena na onaj način kako je glasilo prije razvoda braka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 25. i 42. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Zakon o osobnom imenu FBiH, članak 12. (“Službene novine FBiH”, broj: 7/12); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, točka 88. (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa stana
Datum podnošenja zahtjeva
Naznaka naziva Općine i naznaka nadležne Službe
Mjesto, sjedište općinske službe
Naziv knjige u koju se ima izvršiti upis
Podaci-činjenice koji se imaju upisati u MK i dokazi (naziv i broj akta) kojima se utvrđuju te činjenice (podaci)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR podnositelja Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Osobna iskaznica podnositelja MUP Kopija /
Potvrda o prebivalištu CIPS Original /
Presuda kojom se brak razvodi sa klauzulom pravomoćnosti Sud koji je donio presudu kojom se razvodi brak Ovjerena kopija /
Izjava o promjeni prezimena na zapisnik u Matičnom uredu Matični ured Original Mora se dati u roku od 6 mjeseci od pravomoćnosti presude, u suprotnom nadležan je MUP.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva