VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis nacionalnosti u MKR.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 12. i 42. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa stanovanja
Datum podnošenja zahtjeva
Naznaka općine, službe i sjedišta
Naziv MK u koju se ima izvršiti upis
Nacionalnost koja se ima upisati u MK
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR osobe koja se upisuje Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Identifikacijski dokument MUP Kopija Ako je osoba punoljetna.
Izjava o nacionalnosti Podnositelj Original Ako je osoba punoljetna.
Izjava na zapisnik oba roditelja Matični ured Original Ako je osoba maloljetna.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva