VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marić, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mmaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Priznavanje očinstva za dijete rođeno izvan braka ili više od 300 dana nakon prestanka braka majke.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članci 12.-20. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Obiteljski zakon FBiH, članci 56.-71. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05, 41/05 i 31/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Adresa stanovanja
Datum podnošenja zahtjeva
Naznaka naziva Općine i naznaka nadležne Službe
Mjesto, sjedište općinske službe
Naziv knjige u koju se ima izvršiti upis
Podaci-činjenice koji se imaju upisati u MK i dokazi (naziv i broj akta) kojima se utvrđuju te činjenice (podaci)
Podaci o djetetu i podaci o majci
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR za dijete i za oca Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Identifikacijski dokument majke i oca MUP Kopija /
Suglasnost majke Majka djeteta Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 15 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva