VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Naknadni upis državljanstva za osobe rođene prije 1.1.1998.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članci 12.-20. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu RBiH, članci 3.-7. (“Službeni list RBiH”, broj: 30/96); Naputak o naknadnom upisu činjenice rođenja i činjenice državljanstva u MK osoba koje su državljanstvo BiH stekle po propisima RBiH, sve odredbe (“Službeni glasnik BiH”, broj: 30/16).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
Kontakt-telefon
Podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, ranije državljanstvo, JMBG, datum, godina i mjesto rođenja)
Podaci o roditeljima (ime i prezime oca i majke, državljanstvo, datum, godina i mjesto rođenja i JMBG)
Pravni temelj po kojem se traži naknadni upis u MKR (porijeklo, rođenje na teritoriju BiH, naturalizacija, temeljem prebivališta na teritoriji BiH na dan 06.04.1992. godine)
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR za dijete Ovlašteni organ strane države/Matični ured Original Ukoliko je izdano u stranoj državi – potrebno je da bude propisno ovjeren / Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Identifikacijski dokument za dijete/uvjerenje o stranom državljanstvu Ovlašteni organ strane države Original Po mogućnosti / potrebno je da bude propisno ovjeren
Izvod iz MKR za roditelje Matični ured/Ovlašteni organ strane države (uz propisnu ovjeru) Original Nije potrebno ako se radi o upisu po osnovu prebivališta na teritroriji BiH na dan 6.4.1994. – po sili zakona / Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu za oba roditelja Matični ured/Inozemni organ ako je roditelj državljanin druge države (uz propisnu ovjeru) Original Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade / Nije potrebno ako se radi o upisu po osnovu prebivališta na teritroriji BiH na dan 6.4.1994. – po sili zakona
Identifikacijski dokument roditelja MUP/Ovlašteni organ strane države Ovjerena kopija Nije potrebno ako se radi o upisu po osnovu prebivališta na teritroriji BiH na dan 6.4.1994. – po sili zakona
Potvrde o prebivalištu roditelja CIPS/ovlašteni organ strane države/matični ured po službenoj dužnosti Original Nije potrebno ako se radi o upisu po osnovu prebivališta na teritroriji BiH na dan 6.4.1994. – po sili zakona
Uvjerenje da dijete nije upisano u MKR i MKD BiH Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Potvrda MUP-a o prebivalištu osobe na teritoriji BiH na dan 6.4.1992. MUP Original Ako se radi o upisu po osnovu prebivališta na teritroriji BiH na dan 6.4.1994. – po sili zakona.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva