VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Osobi rođenoj u BiH i upisanoj u MKR u koju nije upisano državljanstvo te osobe, naknadno se upisuje državljanstvo na temelju rješenja koje donosi Služba.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članci 12.-20. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu BiH, članci 5.-7. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 22/16); Zakon o državljanstvu FBiH, članak 4. i 5. (“Službene novine FBiH”, broj: 14/16); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije BiH u MKR i MKD, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 85/16).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa
JMB
Kontakt-telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Zaokružiti pravni temelj stjecanja državljanstva (podrijetlo, rođenje na teritoriju FBiH, posvojenje)
Ime i prezime djeteta
Spol
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto (općina/grad) i država i entitet rođenja
Pravni temelj stjecanja državljanstva
Podaci o roditeljima (ime i prezime roditelja, djevojačko prezime majke, JMB, prebivalište, državljanstvo (BiH i entitetsko); mjesto, datum, općina i grad rođenja, država rođenja)
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Izvod iz MKR za dijete Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu (za oba roditelja) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje da dijete nije upisano u knjigu državljana BiH Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva