VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marić, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mmaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis smrti u MKU, na temelju isprave sačinjene izvan BiH.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članci 54.-56. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
Mjesto DKP BiH
Naziv općine/grada i adresa
Podaci o umrlom (ime,prezime,spol,prezime prije braka;datum,sat,mjesto smrti;datum rođenja,mjesto i država rođenja, JMB,državljanstvo, prebivalište,mjesto sahrane,bračno stanje i mjesto sklapanja braka, zadnje prebivalište umrle u BiH i FBiH)
Podaci o bračnom partneru umrle osobe (ime, prezime i djevojačko prezime bračnog partnera)
Podaci o roditeljima umrle osobe (ime i prezime oca i majke, djevojačko prezime majke)
Potpis podnositelja
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis ovlaštene osobe (potpisuje službenik)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKU ili izvod iz MKU propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inozemstvu Ovlašteni organ strane države Original /
Izvod iz MKR umrle osobe Matični ured/ovlašteni organ strane države Original Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MKV-a ili podatak o mjestu u kojem se vodi MKV Matični ured/ovlašteni organ strane države Original Ako je umrla osoba bila u braku / ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Osobna iskaznica i putovnica umrle osobe MUP Kopija /
Dokaz o zadnjem prebivalištu umrle osobe CIPS/ovlašteni organ strane države/matični ured po službenoj dužnosti Original ili ovjerena kopija Ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva