VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marić, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mmaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis u MKV činjenice braka sklopljenog u inozemstvu.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članci 54.-56. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Ulica, broj i broj stana
Broj telefona i e-mail adresa
Država boravka
Mjesto DKP BiH
Naziv Općine/Grada i adresa
Podaci o sklapanju braka (dan, mjesec i godina sklapanja braka, mjesto i država sklapanja braka, izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu nakon sklapanja braka)
Podaci o bračnim partnerima (ime i prezime; dan, mjesec, godina, mjesto (općina/grad) rođenja, država rođenja, JMB, državljanstvo, zadnje prebivalište bračnih partnera u BiH i F BiH)
Podaci o roditeljima bračnih partnera (ime i prezime roditelja oba bračna partnera, djevojačka prezimena majki)
Datum podnošenja
Potpisi bračnih partnera
Potpis ovlaštene osobe (potpisuje ovlašteni službenik)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Međunarodni izvod iz MKV ili izvod iz MKV propisno ovjeren/legaliziran za upotrebu u inozemstvu Ovlašteni organ strane države Original /
Izvod iz MKR bračnih partnera Matični ured/ovlašteni organ strane države Original Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Identifikacijski dokument (putovnica) bračnih partnera Ovlašteni organ strane države Kopija /
Uvjerenje o državljanstvu bračnih partnera Matični ured/ovlašteni organ strane države Original ili ovjerena kopija Ukoliko se nalazi u evidencijama Centralnog matičnog registra, pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o prebivalištu bračnih partnera CIPS/Ovlašteni organ strane države/Matični ured po službenoj dužnosti Original ili ovjerena kopija Ako ima, a ako nema, taj dokaz će pribaviti matičar po službenoj dužnosti.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva