VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Ispravka i promjena podataka u MK.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
JMB podnositelja
Adresa
Kontakt-telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Naznaka knjige u kojoj se ima obaviti ispravak ili promjena (MKR, MKD, MKV ili MKU)
Ime i prezime osobe u svezi s kojom se ima obaviti ispravka – promjena
Naznaka da li se radi o ispravci ili promjeni
Postojeće podatke i podatke koje treba upisati nakon ispravke ili promjene i to: ime, prezime, JMB, dan, mjesec i godina rođenja, mjesto rođenja, datum sklapanja braka, državljanstvo.
Postojeće podatke i podatke koje treba upisati: ime bračnog partnera, prezime bračnog partnera, ime oca, prezime oca, ime majke, prezime majke; dan, mjesec i godina smrti, mjesto smrti, mjesto sahrane.
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Javne isprave (izvodi iz Matičnih knjiga, razna uvjerenja, potvrde i ostale javne isprave ili drugi dokazi) Matični ured/drugi javni uredi, institucije i sl. Original Ovisno o predmetu ispravke ili promjene / Izvodi iz Matičnih knjiga pribavljaju se po službenoj dužnosti – bez naknade.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 5 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva