VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jelena Vego, stručni savjetnik za poslove matičnog ureda
Telefon: 036-819-020
E-mail:
jvego@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Sklapanje braka.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članci 12.-20 (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Obiteljski zakon FBiH, članci 6.-31. (“Službene novine FBiH”, broj: 35/05, 41/05 i 31/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na zaključenje braka Za zaključenje braka: a) radnim danom u radno vrijeme – 25 KM, b) radnim danom izvan radnog vremena – 75 KM, c) neradnim danom i blagdanima – 100 KM, d) izvan službenih prostorija – 150KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg (za pristojbe do 30 KM) Vrs. Prihoda: 722 134, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
JMB podnositelja
Adresa
Kontakt-telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Ime i prezime bračnih partnera
Izjava bračnih partnera o njihovom prezimenu
Dan, mjesec i godina rođenja
JMB bračnih partnera
Mjesto rođenja (grad/općina)
Državljanstvo bračnih partnera
Prebivalište bračnih partnera
Ime, prezime i prebivalište dvaju svjedoka
Ime i prezime i prebivalište punomoćnika-tumača-prevoditelja (ukoliko sudjeluju u postupku)
Ime i prezime oca i majke bračnih partnera i djevojačko prezime majki
Potpis podnositelja
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju Matični ured (po mjestu rođenja stranke) Original Za obje stranke / Za osobe rođene u Gradu Stocu pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu CIPS Original Za stranke i svjedoke.
Osobne iskaznice stranaka i svjedoka MUP Kopija /
Izvod iz MKR (za obje stranke) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu (za obje stranke) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) Mora proći minimalno 30 dana od podnošenja zahtjeva do sklapanja braka.
OBAVJEŠTENJE Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) je 30 dana.
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva