VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marić, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mmaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis činjenice smrti u MKU.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 26.-32. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
JMB podnositelja
Adresa podnositelja
Kontakt-telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Prezime umrle osobe
Ime umrle osobe
Mjesto smrti
Dan, mjesec, godina i sat smrti
Prezime prije sklapanja braka
JMB
Mjesto rođenja (općina/grad)
Država rođenja
Državljanstvo
Prebivalište
Bračno stanje
Prezime i ime bračnog partnera
Prezime prije sklapanja braka
Prezime i ime roditelja umrle osobe
Ime ili naziv prijavitelja smrti
Potpis podnositelja prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
2 potvrde o smrti Zdravstvena ustavnova Original /
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu za umrlog CIPS Original /
Osobna iskaznica umrlog MUP Kopija /
Izvod iz MKR za umrlog Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu (za umrlog) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva