VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mirjana Marić, viši samostalni referent za matične poslove
Telefon: 036-819-020
E-mail:
mmaric@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Upis djeteta u MKR i konstatacija državljanstva.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o matičnim knjigama FBiH, članak 12.-20. (“Službene novine FBiH”, broj: 37/12 i 80/14); Zakon o državljanstvu BiH, članak 5.-7. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 22/16); Zakon o državljanstvu FBiH, članak 4. i 5. (“Službene novine FBiH”, broj: 14/16); Naputak o načinu vođenja matičnih knjiga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 51/13, 55/13, 82/13 i 6/15); Pravilnik o postupku, dokaznim sredstvima i načinu upisa državljanstva Federacije BiH u MKR i MKD, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 85/16).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
/ / / /
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
JMBG podnositelja
Adresa stanovanja podnositelja
Kontakt-telefon
Datum podnošenja zahtjeva
Prezime djeteta
Ime djeteta
Dan, mjesec, godina, sat i minuta rođenja djeteta
Mjesto rođenja djeteta (općina/grad)
Nacionalnost djeteta
Država rođenja i entitet
Podaci o roditeljima (prezime oca i majke, djevojačko prezime majke, ime oca i majke, mjesto i datum rođenja, država rođenja i entitet, JMB, državljanstvo, prebivalište i adresa)
Potpis podnositelja prijave
Spol djeteta
Pravni temelj stjecanja državljanstva
Državljanstvo roditelja (BiH i entiteta)
Potpis podnositelja prijave
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Prijava o rođenju djeteta Zdravstvena ustavnova Original /
Uvjerenje/obavijest o prebivalištu za roditelje CIPS Original /
Izvod iz MKR (za oba roditelja) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Osobne iskaznice roditelja MUP Kopija /
Uvjerenje o državljanstvu (za oba roditelja) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MKD (za oba roditelja) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Izvod iz MKV (za oba roditelja) Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva