VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mladen Maslać, viši referent za ovjeru prijepisa i legalizaciju potpisa
Telefon: 036-819-021
E-mail:
mmaslac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđuje se da je uzdržavana osoba živa i da je uzdržavatelj uzdržava (uglavnom radi ostvarivanja poreznih olakšica u inozemstvu).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na uvjerenje o uzdržavanju 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Ime i prezime uzdržavane osobe
Adresa podnositelja zahtjeva i uzdržavane osobe
Drugi podaci – ovisno o obrascu institucije strane države
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacijski dokument uzdržavatelja i uzdržavane osobe (osobna iskaznica, putovnica) MUP Na uvid /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Ovisno o zahtjevu države odnosno institucije koja traži ovu potvrdu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.