VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mladen Maslać, viši referent za ovjeru prijepisa i legalizaciju potpisa
Telefon: 036-819-021
E-mail:
mmaslac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrda autentičnosti potpisa koji podnositelj zahtjeva potpisuje na kućnoj listi.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, članak 2. (“Službeni list SRBiH”, broj: 37/71, 39/75 i 42/89); Uredba o uredskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 20/98); Uputstvo o načinu uredskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 30/98).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na ovjeru potpisa Za ovjeru potpisa – 2 KM, a za ovjeru svakog sljedećeg potpisa u okviru istog zahtjeva – 1 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Datum i mjesto rođenja
JMBG
Adresa prebivališta i državljanstvo
Svrha izjave o kućnoj listi
Imena i prezimena i datum rođenja članova zajedničkog kućanstva
Srodstvo i zanimanje članova zajedničkog kućanstva
Datum
Potpis
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Osobna iskaznica podnositelja MUP Na uvid /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva