VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mladen Maslać, viši referent za ovjeru prijepisa i legalizaciju potpisa
Telefon: 036-819-021
E-mail:
mmaslac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđivanje istovjetnosti kopije sa izvornom ispravom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ovjeri potpisa, rukopisa i prepisa, članak 2. (“Službeni list SRBiH”, broj: 37/71, 39/75 i 42/89); Uredba o uredskom poslovanju u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 20/98); Uputstvo o načinu uredskog poslovanja u organima uprave i službama za upravu Federacije BiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 30/98).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na ovjeru preslike Za ovjeru jedne stranice preslike – 2 KM, a za ovjeru svake sljedeće stranice preslike u okviru istog zahtjeva – 0,50 KM. 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Naznaka dokumenta čija se kopija želi ovjeriti
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Orginalni dokument čija se kopija želi ovjeriti Nadležni organ Na uvid /
Kopije-preslike koje se imaju ovjeriti Podnositelj Na uvid /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Neodređeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.