VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko-invalidsku zaštitu
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Odsjek za opću upravu
DJELATNOST(I) Opća uprava i zajednički poslovi
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Mladen Maslać, viši referent za ovjeru prijepisa i legalizaciju potpisa
Telefon: 036-819-021
E-mail:
mmaslac@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Potvrđuje se da je određena osoba živa (uglavnom radi ostvarivanja prava na inozemnu mirovinu).
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na uvjerenje o životu 5 KM (osim ako se Uvjerenje traži u svrhu socijalne pomoći ili radi ostvarivanja prava iz MIO u kojem slučaju se pristojba ne naplaćuje) 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime, prezime i adresa podnositelja zahtjeva
Ime, prezime, datum i mjesto rođenja i adresa osobe na koju se odnosi zahtjev
Srodstvo između podnositelja zahtjeva i osobe na koju se odnosi zahtjev (ukoliko zahtjev ne podnosi osoba na koju se zahtjev odnosi)
Svrha radi koje se traži potvrda
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Identifikacijski dokument MUP Na uvid Za podnositelja zahtjeva i za osobu na koju se zahtjev odnosi (osobna iskaznica, putovnica…)
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 1 dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Ovisno o zahtjevima države/institucije koja traži ovu potvrdu.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Zahtjev se podnosi pismeno u slobodnoj formi.