VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za rad putničke agencije.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti HNK, članak 13. (“Službene novine HNK”, broj: 3/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 100 KM 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv društva
Sjedište društva
Kontakt telefon
Ime i prezime vlasnika poslovnog prostora
Vrsta putničke agencije
Naziv putničke agencije
Adresa poslovnog prostora
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o upisu u sudski registar Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Kopija /
Popis usluga koji će pružati putnička agencija Podnositelj Original /
Dokaz o pravu vlasništva poslovnog prostora (ili ugovor o zakupu ukoliko društvo nije vlasnik poslovnog prostora) Zemljišnoknjižni ured/stranke Original ili ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu za voditelja poslovnice Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti voditelja poslovnice Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o položenom stručnom ispitu za voditelja poslovnice Nadležna ustanova Ovjerena kopija /
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanje djelatnosti Općinski/osnovni sud Original /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva