VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za obavljanje usluga turističkog vodiča za osobu koja ima položen ispit za turističkog vodiča i dokaz da poznaje najmanje jedan svjetski jezik.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o turističkoj djelatnosti HNK, članak 28. i 30. (“Službene novine HNK”, broj: 3/11).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 100 KM 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Vrsta odobrenja (za turističkog vodiča, pratitelja, animatora, zastupnika)
Područje pružanja usluga
Obavljanje djelatnosti: a) tokom cijele sezone, b) sezonski
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti Nadležni sud (za prekršaje) Original /
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz o radnom odnosu Zavod za zapošljavanje/Porezna ispostava Original /
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Svjedodžba/diploma Obrazovna ustanova Kopija Najmanje III stupanj stručne spreme.
Dokaz o položenom ispitu za turističkog vodiča Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Ovjerena kopija /
Dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika Obrazovna ustanova Ovjerena kopija /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva