VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Odobrenje za rad kategoriziranih ugostiteljskih objekata: hotela, kampova i sl.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti HNK, članak 35. (“Službene novine HNK”, broj: 12/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje Za rješenja za rad ugostiteljskih objekata za smještaj, vrste hotel – 200 KM. Za rješenja za rad ugostiteljskih objekata, vrste kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj – 100 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt-telefon
Predmet zahtjeva
Naznaka vrste kategoriziranog objekta
Naziv i vrsta ugostiteljskog objekta
Adresa ugostiteljskog objekta
Usluge-predmet poslovanja
Obavljanje djelatnosti: a) tokom cijele godine, b) sezonski
Oznaka kategorije
Podaci o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o kategoriji ugostiteljskog objekta Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša Kopija /
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Ako je podnositelj fizička osoba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Osobna iskaznica MUP Kopija Za podnositelja fizičku osobu ili za osobu ovlaštenu za zastupanje – ako je podnositelj pravna osoba.
Dokaz o posjedovanju najmanje trećeg stupnja stručne spreme Obrazovna ustanova Kopija Ako je podnositelj fizička osoba.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original Ako je podnositelj fizička osoba.
Dokaz da nema zasnovan radni odnos Zavod za zapošljavanje/Porezna uprava Original ili ovjerena kopija Ako je podnositelj fizička osoba.
Dokaz o pravu vlasništva ili ugovor o zakupu poslovnog prostora Općinski sud Čapljina, zemljišnoknjižni ured/stranke Original ili ovjerena kopija /
Upotrebna dozvola za predmetni objekt Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Rješenje o upisu u sudski registar Općinski sud, s privrednim odjeljenjem Kopija Ako je podnositelj pravna osoba.
Uvjerenje o poreznoj registraciji Porezna uprava Kopija Ako je podnositelj pravna osoba.
Obavijest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti Federalni zavod za statistiku Kopija Ako je podnositelj pravna osoba.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Kako je određeno rješenjem.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva