VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, u skladu sa zakonom.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti HNK, članci 41.-53. (“Službene novine HNK”, broj: 12/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 75 KM 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja zahtjeva
Adresa stanovanja
Kontakt-telefon
Predmet zahtjeva
Naziv i vrsta ugostiteljskog objekta
Adresa ugostiteljskog objekta
Usluge-predmet poslovanja
Obavljanje djelatnosti: a) tokom cijele sezone, b) sezonski, c) osnovno zanimanje, d) dopunsko zanimanje.
Podaci o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz da nema zasnovan radni odnos, odnosno da nema već osnovanu ugostiteljsku radnju Porezna ispostava Original /
Suglasnost da objekt u kojem će se obavljati djelatnost zadovoljava minimalne uvjete koji se odnose na priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o vlasništvu objekta Zemljišnoknjižni ured Original /
Upotrebna dozvola za predmetni objekt Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o posjedu objekta Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Kako je određeno rješenjem.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva