VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje odobrenja za rad, odnosno osnivanje ugostiteljske radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 32/09); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti HNK, članak 22. (“Službene novine HNK”, broj: 12/17); Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga”, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 100 KM; osim za rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu – 75 KM. 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv i vrsta ugostiteljskog objekta
Adresa ugostiteljskog objekta
Usluge-predmet poslovanja
Obavljanje djelatnosti: a) tokom cijele godine, b) sezonski, c) osnovno zanimanje, d) dopunsko zanimanje.
Podaci o veličini i opremljenosti ugostiteljskog objekta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Uvjerenje o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz da nema zasnovan radni odnos, odnosno da nema već osnovanu ugostiteljsku radnju Porezna uprava Original ili ovjerena kopija /
Suglasnost da objekat u kojem će se obavljati djelatnost zadovoljava minimalne uvjete koji se odnose na priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora Zemljišnoknjižni ured/Stranke Original ili ovjerena kopija /
Uporabna dozvola za poslovni prostor Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Svjedodžba/diploma Obrazovna ustanova Kopija Najmanje III stupanj stručne spreme.
Dokaz o posjedu poslovnog prostora Služba za katastar Kopija Ako postoji potreba. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 7 dana. Rok za pregled dokumentacije – 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva