VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Pravna osoba obaviještava Službu prilažući potrebnu dokumentaciju radi obavijesti o započinjanju, promjeni sjedišta ili prestanku rada.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutarnjoj trgovini FBiH, članak 14. (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 i 79/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na podnesak 5 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 133, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Naziv / društva / firma (i ovlaštena osoba)
Adresa sjedišta društva
Kontakt telefon
Datum početka ili prestanka djelatnosti ili druge informacije o promjeni predmeta poslovanja
Adresa poslovnog objekta
Vlasnik poslovnog objekta
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja (i pečat)
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Rješenje o registraciji Nadležni sud, s privrednim odjeljenjem Kopija /
Odluka društva o osnivanju poslovnice Podnositelj Original ili ovjerena kopija /
Ovjerena izjava kojom potvrđuje da objekat ispunjava zakonom propisane uvjete Podnositelj Original Obrazac izjave može se preuzeti kod Službe za gospodarstvo i inspekcije.
Osobna iskaznica voditelja poslovnice MUP Kopija /
Uvjerenje o izmirenim obvezama prema Općini Služba za financije i proračun Original Samo za društva koja već imaju registriranu poslovnu djelatnost u Gradu Stocu. Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Suglasnost da objekat u kojem će se obavljati djelatnost zadovoljava minimum uvjeta koji se odnose na priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) /
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva           Preuzimanje izjave