VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Stjecanje rješenja za obavljanje trgovine na malo van prodavnica (pijace, ulični štandovi i sl.)
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutarnjoj trgovini FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 10 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Općina i adresa prodajnog mjesta izvan prodavnice (navesti sve)
Dani obavljanja trgovine
Vrsta robe
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Ugovor ili predugovor o zakupu prodajnog mjesta izvan prodavnice Tržnica, pijaca i sl. Ovjerena kopija /
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera za obavljanje djelatnosti Nadležni sud Original ili ovjerena kopija /
Obavijest o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz da nema zasnovan radni odnos Zavod za zapošljavanje Original /
Izjava da nema osnovanu trgovačku radnju ili svojstvo trgovca pojedinca Podnositelj Original /
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Svjedodžba/diploma Obrazovna ustanova Kopija Najmanje osnovno obrazovanje.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva