VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Registracija i evidentiranje činjenice promjene sjedišta trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutarnjoj trgovini FBiH, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje 30 KM 3380 0022 0002 0018; Upravni biljeg Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv pod kojim posluje trgovačka radnja
Adresa novog sjedišta radnje
Šifre djelatnosti
Vlasnik poslovnog prostora
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Upotrebna dozvola Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Ovjerena pisana izjava kojom se potvrđuje da poslovni objekt zadovoljava zakonom propisane uvjete Podnositelj Original Obrazac izjave može se preuzeti kod Službe za gospodarstvo i inspekcije.
Dokaz o izmirenim obvezama prema Gradu Stocu Služba za financije i proračun Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o izmirenim obvezama Komunalno d.o.o. Stolac Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno (osim ako nema upotrebne dozvole – onda važi 6 mjeseci).
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva         Preuzimanje izjave