VEĆA ORGANIZACIJSKA JEDINICA Služba za gospodarstvo i inspekcije
MANJA ORGANIZACIJSKA JEDINICA /
DJELATNOST(I) Razvoj, obrt (poduzetništvo), poljoprivreda i društvene djelatnosti
KONTAKT PODACI NADLEŽNOG SLUŽBENIKA

Jasmina Buzaljko, stručni savjetnik za obrt, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam
Telefon: 036-819-032
E-mail:
jbuzaljko@eregistar.ba

SVRHA ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Izdavanje rješenja kojim se odobrava osnivanje trgovačke radnje.
PRAVNI OSNOV ADMINISTRATIVNOG POSTUPKA Zakon o unutarnjoj trgovini FBiH, članak 15. i 16. (“Službene novine FBiH”, broj: 40/10 i 79/17); Zakon o upravnom postupku FBiH, članak 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga, sve odredbe (“Službene novine FBiH”, broj: 49/12); Odluka o komunalnim uslugama, članak 2. (“Službeni glasnik Općine Stolac”, broj: 3/17).
Pristojba / naknada koju je potrebno uplatiti
NAZIV PRISTOJBE / NAKNADE IZNOS PRISTOJBE / NAKNADE (KM) BROJ RAČUNA ZA UPLATU POZIV NA BROJ
Pristojba na rješenje za rad trgovinskih radnji 100 KM 3380 0022 0002 0018 Vrs. Prihoda: 722 131, Primatelj: Grad Stolac (086)
Potrebne informacije pri predavanju zahtjeva
INFORMACIJA
Ime i prezime podnositelja
Ime roditelja
JMBG
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Ime i prezime vlasnika poslovnog prostora
Vrsta trgovačke radnje, odnosno maloprodajnog objekta
Adresa poslovnog objekta
Naziv radnje
Datum podnošenja zahtjeva
Potpis podnositelja zahtjeva
Potrebna dokumentacija
TRAŽENI DOKUMENT INSTITUCIJA KOJA IZDAJE TRAŽENI DOKUMENT FORMA DOSTAVE KOMENTAR
Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti Centar za socijalni rad Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Liječničko uvjerenje Dom zdravlja Original /
Upotrebna dozvola za poslovni prostor Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i obnovu Kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Ovjerena pisana izjava kojom se potvrđuje da prodajni objekt ispunjava zakonom propisane uvjete Podnositelj Original Obrazac Izjave može se preuzeti kod Službe za gospodarstvo i inspekcije.
Dokaz da nije izrečena zaštitna mjera za obavljanje djelatnosti Općinski/osnovni sud Original /
Obavijest o prebivalištu CIPS Original /
Dokaz da nema zasnovan radni odnos, odnosno da nema već osnovanu trgovačku radnju Zavod za zapošljavanje/ Porezna uprava (ako osoba nije na evidenciji u Zavodu za zapošljavanje) Original ili ovjerena kopija /
Suglasnost o zadovoljavanju minimalnih uvjeta koji se odnose na priključak na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu Komunalno d.o.o. Stolac Original ili ovjerena kopija Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Uvjerenje o državljanstvu Matični ured Original Pribavlja se po službenoj dužnosti – bez naknade.
Svjedodžba/diploma Obrazovna ustanova Kopija Najmanje III stupanj stručne spreme.
Dokaz o vlasništvu (i ugovor o zakupu ukoliko podnositelj zahtjeva nije vlasnik poslovnog prostora) Zemljišnoknjižni ured/stranke Original ili ovjerena kopija /
Dokaz o uplati pristojbe Pošta/banka Original /
ROK ZA RJEŠAVANJE POTPUNOG PREDMETA (DANI) 3 dana. Rok za pregled dokumentacije – isti dan.
OBAVJEŠTENJE /
VRIJEME VAŽENJA ODLUKE PO ZAHTJEVU (DANI) Trajno, ako rješenjem nije drugačije određeno.
PREUZIMANJE OBRASCA ZAHTJEVA Preuzimanje obrasca zahtjeva       Preuzimanje izjave